ALEJE JEROZOLIMSKIE

Abraham Lewin

ONI, II D (10.05.1942)

„Opowiadają, że usunięto wszystkich polaków z parzystej strony Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Przywieziono podobno do Warszawy wiele kobiet z Niemiec, zwłaszcza brzemiennych.” (s. 34)

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Auto zatrzymano w Alejach Jerozolimskich. Nasłuchałem się od „jüdische Schweine”, „Wie lange werdet Ihr herumspazieren”[jak długo będziecie się włóczyć] „So etaws” itp.” [22 IX 1940] (s. 123)

ADRESY:

Aleje Jerozolimskie 45 (dawniej 39),

TRASY:

Trasa: Chłodna – Leszno 2 (Centos) – róg Chłodna/Żelazna (wacha) – Chłodna – Hale Mirowskie – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Most Poniatowskiego,  – Trasa: Hale Mirowskie – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Most Poniatowskiego,   – Trasa: Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Praga (przebieg hipotetyczny),  – Trasa: Most Poniatowskiego – Aleja 3 Maja – Aleje Jerozolimskie,  – Trasa: Wspólna 58 – Aleje Jerozolimskie,  – Trasa: Żelazna 103 – Wspólna 58 – Twarda – Aleje Jerozolimskie – Wspólna 58,

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.