Podróż Henryka Sienkiewicza po Afryce (mapa)
Bartłomiej Szleszyński (Instytut Badań Literackich PAN)

Podróż Henryka Sienkiewicza po Afryce (mapa)
Bartłomiej Szleszyński (Instytut Badań Literackich PAN)