Analiza i wizualizacja danych
Maciej Maryl

Wizualizacja danych może mieć charakter eksploracyjny i prezentacyjny. W pierwszym wypadku, wykorzystujemy narzędzia do wizualizacji, by rozeznać się w naszych danych i zinterpretować nasze spostrzeżenia. W wariancie drugim, prezentacyjnym, posługujemy się wizualizacją w celu argumentacyjnym, by lepiej zademonstrować wnioski uzyskane innymi metodami.

W tym rozdziale skupimy się na dwóch podejściach badawczych, które nazwiemy statystycznymsieciowym. Pierwsze podejście wykorzystuje podstawowe statystyki, pozwalające ustalić częstość występowania danej cechy, zazwyczaj w wymiarze chronologicznym, przestrzennym lub porównawczym między grupami obserwacji. Podejścia sieciowe skupiają się na analizie relacji między bytami lub tekstami. Oba podejścia mogą się przenikać w ramach jednego badania (zwłaszcza w przypadku analiz sieciowych, które korzystają ze statystyk) – tutaj opisujemy je oddzielnie dla jasności wywodu.