O kolekcji

DOI monografii: 10.18318/978-83-67957-03-8
ISBN: 978-83-67957-03-8
Data publikacji pierwszej wersji (archiwalna): 2023
Data publikacji obecnej wersji: 2024

Koncepcja merytoryczna i redakcja naukowa: Maciej Maryl, Bartłomiej Szleszyński, Tomasz Umerle, Marta Błaszczyńska
Autorstwo tekstów: Marta Błaszczyńska, Beata Koper, Maciej Maryl, Anna Mędrzecka-Stefańska, Konrad Niciński, Krzysztof Opaliński, Patrycja Potoniec, Paweł Rams, Marlena Sęczek, Bartłomiej Szleszyński, Agnieszka Szulińska, Marta Świetlik, Tomasz Umerle, Mariola Wilczak, Magdalena Wnuk, Agnieszka Zalotyńska
Koncepcja struktury, funkcjonalności i mechaniki kolekcji cyfrowej: Paweł Rams, Bartłomiej Szleszyński, Kinga Kamińska, Anna Mędrzecka-Stefańska
Wprowadzanie treści i ilustracji, linkowanie: Kinga Kamińska, Anna Mędrzecka-Stefańska, Paweł Rams, Agnieszka Zalotyńska
Koordynacja prac cyfrowych: Paweł Rams, Agnieszka Zalotyńska
Koordynacja projektu: Magdalena Wnuk, Marta Świetlik
Oprawa graficzna i przetwarzanie elementów wizualnych: Agnieszka Zalotyńska
Prace programistyczne: Krzysztof Goliński, Maciej Kalczyński
Testy i korekta: Agnieszka Kuniczuk
Recenzenci: Magdalena Rembowska-Płuciennik, Jan Wieczorek
Finansowanie: Działanie jest częścią projektu „OPERAS-PL: Innowacyjna komunikacja naukowa w humanistyce. Rozwój, ewaluacja, kompetencje”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa (numer projektu: NdS/551343/2022/2022).
Licencja: Wszystkie teksty i materiały, o ile nie zaznaczono inaczej, dostępne są na licencji CC-BY 4.0.

Spis treści