Bibliografia

Kluszczyński, Ryszard W. 2020. „Hipermedialność i remediacja druku. Zarys zagadnień”. Polszczyzna w dobie cyfryzacji. https://publikacje.pan.pl/chapter/120194/hipermedialnosc-i-remediacja-druku-zarys-zagadnien-br.

Ślósarz, Anna. 2017. „Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii”. Rocznik Komparatystyczny 8: 279–96. https://doi.org/10.18276/rk.2017.8-13.

Żmigrodzki, Piotr. 2008. Słowo – słownik – rzeczywistość: z problemów leksykografii i metaleksykografii. Kraków: Lexis.